LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH THANH HÓA
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa
Số điện thoại:
Email: Trungtamvanhoath@gmail.com
Liên hệ trực tuyến với chúng tôi:
 

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210

Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com