TIN TỨC
Hội nghị giao ban nghiệp vụ văn hóa cơ sở CLB Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung năm 2022
18/07/2022 08:38
Ngày 16/7/2022, tại tỉnh Quảng Bình, Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức Hội nghị giao ban nghiệp vụ Văn hoá cơ sở năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Với mục tiêu xây dựng hoạt động của Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh các tỉnh Bắc miền Trung ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, liên hoan, hội thi, hội diễn, chiếu phim lưu động, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình; Đ/c Hà quốc Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình; cùng các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ và chuyên viên của Trung tâm Văn hóa 6 tỉnh Bắc miền Trung.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các Trung tâm Văn hóa 6 tỉnh Bắc miền Trung, phương hướng hoạt động trong năm 2023. Bên cạnh những khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các thành viên, hoạt động của  CLB Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung thời gian quan đã góp phần cổ vũ khí thế chính trị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, là động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi ngành và địa phương trong khu vực Bắc miền Trung.

 Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Văn hóa Cơ sở, của các Sở VH,TT&DL, Sở VH&TT, các Trung tâm Văn hóa Khu vực Bắc miền Trung tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nhất trí, tăng cường sự giao lưu, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy mạnh toàn diện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, triển lãm, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần đưa văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, nâng chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, xây dựng Câu Lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung ngày càng phát triển vững mạnh.

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210

Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com