TIN TỨC
TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TDTT VÀ NGHIỆP VỤ VHVN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH SÁT CÁC TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2022
14/06/2022 09:22
Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các phạm nhân giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tổ chức tập huấn cho các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đại tá Phạm Thanh Nghị Bí thư Đảng ủy - Giám thị trại giam Thanh Phong

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các phạm nhân giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tổ chức tập huấn cho các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức các lớp tập huấn từ ngày 14/6 - 29/6/2022 tại 05 trại: Trại giam Thanh Phong; Trại giam Thanh Lâm; Trại giam Thanh Cẩm; Trại giam số 5; trại tạm giam. Tại các lớp tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh được tập huấn theo các chuyên đề: “Kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở”; “Phương pháp tổ chức, xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng” nhằm trang bị thêm kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong trại giam; giáo dục, cải tạo toàn diện, giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH THANH HÓA

Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210

Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com